EMA Arkivprodukter – Smarte lagringsløsninger

EMA Arkivprodukter AS er en spesialisert leverandør av arkiv- og lagringsløsninger mot kontormarkedet innenfor privat- og offentlig sektor, industri og detaljhandel.

Enten du er ute etter å effektivisere dokumentbehandlingen og ser på dokumenthåndteringsløsninger, å finne en mer effektiv måte å arkivere, lagre og gjenfinne papirdokumenter og saker, eller finne en ny leverandør av arkivmateriell og arkivutstyr for øvrig, da er EMA Arkivprodukter AS i stand til å hjelpe.

 

Lektriever arkivpaternoster Lektriever arkivpaternoster

Redusert arealbehov og ergonomisk riktig arbeidssituasjon!

Belastningsskader reduseres og produktiviteten øker!

Økt sikkerhet!

Les mer under produkter og kundefordeler

Arkivskap

Arkivskap med 2, 3, 4, eller 5 skuffer
Les mer...Jøli dokumentskap

Brannsikrede dokumentskap 60P/120P  Les mer...

Mobilreoler Mobile arkivreoler

Øk kapasiteten med kompaktarkiv!

Mobile reoler med manuell- ratt- eller elektrisk drift!

Velg innredning og design!

Les mer...

Kontorskap

Kontorskap med hengslede dører eller sjalusidører  Les mer...

Fossafe

Brannsikrede arkivskap 60P/120P
Les mer... 

Arkivmateriell Arkivmateriell

Arkivmapper for skuff eller hylle, hengemapper for skuff eller lateraloppheng, arkivbokser, etiketter, fargekoding, utekort mm.

Les mer...


Garderobeskap

Garderobeskap, oppbevaringsbokser og spesialskap  Les mer...

Brannsikrede datamediaskap 120DIS
Les mer...

  • Nyheter

    EMA Arkivprodukter AS har overtatt salget av alle produkter til dokumenthåndtering og arkivering fra Kardex Remstar.

EMA Arkivprodukter AS er Business Innovation Partner for Kardex
Remstar og er i en unik posisjon til å
kunne diskutere alle typer
papirbaserte arkivløsninger.

EMA Arkivprodukter vil til enhver tid
gi råd om hva som er best for din
virksomhet, og ikke hva som er best for oss.