EMA Arkivprodukter AS tilbyr et unikt utvalg av løsninger og tjenester innen dokumenthåndtering, arkivering og lagring

EMA Arkivprodukter AS har løsninger som forenkler og effektiviserer arbeidsprosessene og spesielt hvordan informasjon opprettes, kontrolleres, beskyttes og arkiveres.

EMA Arkivprodukter AS sine kunder oppnår en rekke verdifulle fordeler som gir en rask avkastning på investeringen.

Hva betyr dette for deg?

Hvis du ønsker å vurdere dine eksisterende dokumenthåndteringssystemer og fastslå hvorvidt de oppfyller virksomhetens interne retningslinjer og sikkerhetskrav, om den eksisterende type arkivering/lagring tar opp for mye verdifull gulvplass, eller om kostnadene til fjernarkivering er for høye, så er EMA Arkivprodukter AS i stand til å hjelpe.

Arkiv- og lagringsløsninger fra EMA Arkivprodukter gir din virksomhet følgende fordeler:

Arealbesparelse

Opptil 50% besparelse av kostbar gulvplass på kontoret sammenlignet med tradisjonelle lagringsløsninger.

Tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet på arbeidsplassen for ansatte med nedsatt funksjons-evne så vel som funksjonsfriske oppnås ved å automatisere kontorrutiner og arbeidsprosesser samtidig som dette medvirker til at bedriften overholder gjeldende lover og regler, og på samme tid gir de ansatte ergonomisk riktige arkiv- og lagringsløsninger. 

Datasikkerhet og brukerkontroll

På en bedre og enklere måte gjøres bedriften i stand til å følge gjeldende lover og retningslinjer, minimere brukernes sikkerhetsbrudd og øke datasikkerheten og brukerkontrollen. 

Innredning og design

Produksjonsteknisk funksjonalitet må harmonere med kontorets stil og estetikk, alle våre lagringsløsninger for kontoret er utformet for å oppfylle dette. 

Produktivitet

Opp til 400% produktivitetsøkning kan oppnås.  

Bærekraft

Våre løsninger bidrar til at bedriften oppnår sitt miljøkrav, gjennom besparelser i gulvplass, redusert energiforbruk og økning i de menneskelige ressursenes verdi. 

Lektriever

Vår visjon

Vår visjon er å skape strømlinje-formede kontorer der kundene raskt kan få tilgang til virksomhetens data fra både fysiske og digitale databaser, noe som vil hjelpe dem til å foreta raske beslutninger. I alt vi gjør vil vårt arbeide være basert på åpenhet, ærlighet, tillit og forståelse.

Sikkerhet