EMA Arkivprodukter AS ansvarsfraskrivelse nettsted

Opplysningene i dette nettstedet har kun som formål å gi generell informasjon. Informasjonen er levert av EMA Arkivprodukter AS og vi forsøker til enhver tid å holde informasjonen oppdatert og korrekt. Vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettsiden eller informasjonen, produktene, tjenestene eller billedmaterialet som finnes på nettstedet. Enhver bruk og tillit til denne informasjonen er derfor ditt eget ansvar.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skader, inkludert, uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skader, eller tap eller skader som måtte oppstå som følge av tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med bruk av denne nettsiden.

Gjennom denne nettsiden kan du koble deg til andre nettsteder som ikke kontrolleres av EMA arkivprodukter as. Vi har ingen kontroll over bruk, innhold og tilgjengelighet på disse nettstedene. Inkluderingen av disse koblingene innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller gir uttrykk for en tilslutning til synspunktene i dem.

Alle anstrengelser blir gjort for å holde nettsiden i drift uten problemer. EMA arkivprodukter as   tar intet ansvar for, og vil ikke holdes ansvarlig for, at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

Lektriever