EMA Arkivprodukter AS opphavsrett


Dette nettstedet og dets innhold eies av EMA Arkivprodukter AS. Alle rettigheter er beskyttet.

Enhver distribusjon eller reproduksjon av deler av eller hele innholdet i enhver form er forbudt annet enn for følgende:

  • Du kan skrive ut eller laste ned utdrag til en lokal harddisk for personlig og ikke-kommersiell bruk
  • Du kan kopiere innholdet til enkelte tredjeparter for deres personlige bruk, men bare hvis du oppgir dette nettstedet som kilde

Du kan ikke, bortsett fra med vår skriftlige tillatelse, distribuere eller kommersielt utnytte innholdet. Du kan heller ikke overføre det eller lagre det på noen annen nettside eller annen form for elektronisk gjenfinningssystem.

Lektriever