Lektriever arkivpaternoster

Lektriever paternosterskap

En automat for det aktive arkivet. Optimal utnyttelse av gulvarealet ved at kontorets takhøyde utnyttes fullt ut.

Lektriever paternoster håndterer de fleste typer arkivmateriell og andre produkter med lav vekt. I løpet av 6 sek. (gjennomsnitt) kjøres ønsket hylle frem til brukeren, enten det styres av et dokumenthåndteringssystem eller manuelt via paternostrets betjeningspanel.

For virksomheter hvor begrenset tilgang til og innsyn i dokumentene er av stor viktighet er Lektriever arkivpaternoster den ideelle løsningen. Hele arkivet er avlåst med nøkkel og tilgang til dokumentene kan begrenses ved datastyrt brukerkontroll.

I de fleste tilfeller gir Lektriever en besparelse i gulvareal på mer enn 50% sammenlignet med konvensjonelle manuelle lagringsløsninger. Dette oppnås ved full utnyttelse av takhøyden, normalt fra 2,3m til 3,0m høyde.

Lektriever arkivautomat

Paternostre kan installeres gjennom flere etasjer hvilket innebærer at man oppnår en betydelig høyere plass-besparelse, samtidig som at brukere i flere etasjer har tilgang til arkivet.

Arkivautomat med TAB-mapper
Paternosterskap med hyllemapper
paternoster for objektglass (patologi)
Paternoster for hengemapper
paternoster med låsbare rom