Shuttle heisautomat

shuttle heisautomat


En fleksibel moduloppbygget automat for lagring av dokumenter og produkter av varierende størrelse. Shuttle heis-automat kan installeres gjennom flere etasjer og gir en optimal utnyttelse av gulvarealet i bygget.

I de fleste tilfeller gir Shuttle heis-automat en besparelse i gulvareal på mer enn 80% sammenlignet med konvensjonelle manuelle lagrings-løsninger. Shuttle heisautomat leveres i høyder fra 2,55 - 30,0 meter.

heisautomat

De høyeste automatene installeres under byggefasen og kan gå gjennom flere etasjer noe som innebærer en betydelig plass-besparelse, samtidig som at brukere i flere etasjer har tilgang til arkivet.

Shuttle heisautomat kan også installeres på utsiden av bygget med uttaksåpning inn i bygget. Shuttle kan leveres med inntil 6 uttaksåpninger.