Brannsikrede skap

Det at skapene er brannsikret betyr at de er isolerte og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser for å sikre henholdsvis papir og datamedier. Alle våre brannsikrede skap er testet og sertifisert av SP – Svenska Provnings-anstalten etter normen NT Fire 017. Testen går ut på at et skap blir utsatt for en utvendig varmebelastning på opp imot 1000 grader. Kravet er at temperaturstigningen inne i skapet ikke overstiger 150 grader for papir og 55 grader for datamedia.

Testene er klassifisert som:

   60P – godkjent for 60 minutter papir

  120P – godkjent for 120 minutter papir

60DIS – godkjent for 60 minutter datamedia

brann
brannsikkert skap

Mange virksomheter opphører etter en større brann, ikke nødvendigvis på grunn av skade på bygninger eller varebeholdning, men fordi virksomhetskritiske dokumenter eller datamedier går tapt. Statistikk viser at en av to virksomheter aldri kommer på fote igjen etter en stor brann.